Tin tức

Các bước sản xuất TVC

Các bước sản xuất TVC

24/03/2020

Người mến mộ những nhà làm phim - Trang web tài nguyên về Làm phim và technology phân tích và lý giải ví dụ ở đây về quá trình tạo thành một Quảng cáo truyền hình tốt. Chúng tôi đã gồm 1 pdf sản xuất TVC kèm theo nội dung này. Bạn rất có thể tải về miễn phí.

Làm thế nào Trump làm lại các quy tắc phân chia nhà Ở

Làm thế nào Trump làm lại các quy tắc phân chia nhà Ở

02/02/2020

Làm ra sao Trump đang quay quay về những lề luật phân chia nhà Tại, giải thích